Paula Richterova

Pauli vyštudovala odbor učiteľstvo anglického jazyka a psychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Už počas štúdia ju zaujala téma vplyvu zvierat na človeka a jeho využitie v rámci terapie. Momentálne sa aktívne venuje hipoterapii a canisterapii. Pauli úspešne absolvovala kurz hipoterapie.