Mgr. Klaudia Weinštuk

Predseda

Hipoterapeutka, ktorá zastrešuje hipoterapiu v našom občianskom združení Hipko, o.z. Klaudia vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského odbor sociálna práca, vo svojej diplomovej práci sa venovala práve možnosti využitia prvkov hipoterapie v sociálnej práci. Klaudia úspešne absolvovala kurz hipoterapie pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a slovenskej hipoterapeutickej asociácie. Absolvovala ročnú prax v hipoterapeutickom centre Hipony. Je tiež certifikovaným učiteľom jazdy na koni s osvedčením.