Hipoterapiu na našom ranči zastrešuje Hipko, o.z. založené v roku 2011.
Cieľom občianskeho združenia Hipko, o.z. je pomoc deťom a dospelým s rôznymi fyzickými, psychickými alebo sociálnymi poruchami. Chceme pomáhať aj deťom a dospelým, ktorí majú problémy s procesom socializácie a resocializácie a tiež deťom a dospelým pri podpore športu a zdravého životného štýlu. Terapiu ponúkame aj ľuďom, ktorí sú pracovne nadmerne vyťažení a potrebujú sa zbaviť stresu a relaxovať v prírode.

Zameriavame sa najmä na

 Pedagogicko – psychologického jazdenie,
 Športové jazdenie postihnutých,
 Rekondičné jazdenie,
 Animoterapiu.