Predseda

Hipoterapeutka, ktorá zastrešuje hipoterapiu v našom občianskom združení Hipko, o.z. Klaudia vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského odbor sociálna práca, vo svojej diplomovej práci sa venovala práve možnosti využitia prvkov hipoterapie v sociálnej práci. Klaudia úspešne absolvovala kurz hipoterapie pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a slovenskej hipoterapeutickej asociácie. Absolvovala ročnú prax v hipoterapeutickom centre Hipony. Je tiež certifikovaným učiteľom jazdy na koni s osvedčením.

Podpredseda

Rasťo je podpredseda občianskeho združenia Hipko, o.z. Zabezpečuje možnosť plynulého vykonávania činností občianskeho združenia najmä po technickej stránke, najčastejšie ho u nás nájdete s vŕtačkou v ruke…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pauli vyštudovala odbor učiteľstvo anglického jazyka a psychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Už počas štúdia ju zaujala téma vplyvu zvierat na človeka a jeho využitie v rámci terapie. Momentálne sa aktívne venuje hipoterapii a canisterapii. Pauli úspešne absolvovala kurz hipoterapie.

Vyštudovala štátne Konzervatórium v Bratislave v odbore hra na harfe. Počas štúdia sa venovala svojmu koníčku v jazdeckom oddiely. Nejaký čas pôsobila ako učiteľka hudby na Základnej umeleckej škole, no po čase sa vrátila k svojej láske – koníkom, spravila si jazdeckú licenciu  a absolvovala kurz učiteľa jazdy na Strednej odbornej škole v Šali. Svoj čas najradšej trávi pri svojej kobylke Burleske u nás na ranči. S radosťou a ochotou Vás prevedie prvými kontaktmi s koníkmi a základmi jazdeckého umenia.

Asistentka a dobrovoľníčka v našom Hipku. Deniska aj napriek svojmu mladému veku je veľmi zodpovedná a svedomitá asistentka, ktorá veľmi dobre pomáha pracovať s deťmi, dospelými aj koníkmi. Jej miláčikom je Misska.

Podkúvač

Tomáš je veľmi dôležitým článkom nášho tímu. Okrem iného je úžasný kováč a stará sa o pohodlie a spokojnosť našich koníkov pri jazdení a hipoterapii. Vďaka nemu máme koníky vždy v dobrej kondícii, čo sa týka kopýt a môžu bez ťažkostí a bolesti pracovať. Pokiaľ by ste mali záujem o korektúru alebo kutie aj Vášho koníka 100% ho odporúčame. Viac o jeho práci si môžete pozrieť tu. Tomáš je vinikajúci aj v starostlivosti o koníky, ktorú zabezpečuje v našej neprítomnosti, začo sme mu veľmi vďační.